आपल्या मित्र-मैत्रीणींना तसेच इतरांना सहजच.कॉमबद्दल कळविण्यासाठी
इथे क्लिक करा.

 

इथे खरंच कुणाची मदत करायची
तयारी आहे का?
 
  काळजी
 
  तुमच्या लॅपटॉपची अथवा कॉम्प्युटरची काळजी कशी घ्याल?
 


१. आपण ज्या ठिकाणी लॅपटॉप अथवा कॉम्प्युटरवर काम करता ती जागा शक्यतो स्वच्छ असावी.

२. शक्यतो थंडगार वातावरणामध्ये काम करावे - लॅपटॉपवर एखाद्या मोठ्या सॉफ्टवेअरवर काम करताना लॅपटॉपची जास्त शक्ती वापरली जाऊन तो पटकन गरम होतो. म्हणून शक्यतो लॅपटॉपवर थंडगार वातावरणामध्ये काम करावे. तसेच लॅपटॉपच्या मागच्या बाजूस असलेल्या फॅनची जागा मोकळी असावी, जेणेकरून आतील गरम हवा व्यवस्थित बाहेर जाईल.

३. लॅपटॉपच्या स्क्रीनची काळजी घ्यावी - लॅपटॉपची स्क्रीन एल.सी.डी ( LCD - Liquid Crystal Display ) ची असल्याने ती फारच नाजुक असते. शक्यतो तिला हात अथवा बोट लावणे टाळावे. लॅपटॉपची स्क्रीन साफ करताना देखिल योग्य त्याच क्लिनिंगच्या साधनांनीच साफ करावी.

४. लॅपटॉपची बाळगताना - लॅपटॉप नेहमी व्यवस्थित हाताळावा. वजनाने हलका असल्याने तो कसाही हाताळू नये. तसेच एखाद्या ठिकाणी त्याला ठेवताना हळूवारपणे ठेवावे. प्रवासामध्ये त्याला जास्त धक्का लागणार नाही व जास्त हालणार नाही अशाच ठिकाणी ठेवावा.

५. लॅपटॉपजवळ पेय पिणे टाळावे - लॅपटॉपवर काम करताना शक्यतो कुठलेही पेय पिणे टाळावे. कारण चुकून त्याचा एखादा थेंब लॅपटॉपच्या कि-पॅडवर पडल्यास प्रॉब्लेम होवू शकतो.

६. धुरळा झटकावा - लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर तसेच कि-पॅडवर धुरळा बसू देऊ नये. बर्‍याच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू फक्त धुरळ्यामुळे बिघडतात.

   
सुचना - सहजच.कॉम वरील माहिती संबंधी
सहजच.कॉम वरील सर्व हक्क राखिव आहेत. - अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा.